Politechnika Częstochowska, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej


  ICIS

      Valid XHTML 1.0 Transitional

      Poprawny CSS!

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

Prace badawcze Zakładu Technik Przetwarzania, Sieci Komputerowych i Systemów Rozproszonych koncentrują się wokół:
 • obliczeń równoległych w systemach wieloprocesorowych, wielordzeniowych i klastrach,

  TESLA C1060 SUN BLADE

 • wykorzystania niestandardowych architektur wielordzeniowych do realizacji obliczeń wysokiej wydajności HPC (GPU, Cell B.E.),

  IBM BLADE TESLA C1060

 • realizacji obliczeń rozproszonych w sieciach kampusowych i gridowych (CLUSTERIX - Krajowy Klaster Linuxowy, PLATON - Platforma Obsługi Nauki),

  PLATON

 • metod konstrukcji algorytmów równoległych i rozproszonych oraz ich zastosowania do rozwiązywania problemów naukowo-technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem metody elementów skończonych.

  MES